Outplacement

Ce reprezintã o misiune de Outplacement?

Misiunea de Outplacement reprezintã o formã de consiliere în carierã prin care se acordã asistenţã angajaţilor disponibilizaţi în intervalul cuprins între momentul eliberãrii dintr-o funcţie şi cel al identificãrii unui nou loc de muncã, în special în cazul proceselor de restructurare prin care au trecut companiile. Consilierii Complete Training ajutã la identificarea celei mai bune opţiuni: continuarea carierei într-un loc de muncã asemãnãtor, angajarea temporarã, începerea unei activitãţi pe cont propriu (antrepronoriat) sau pensionarea (totalã/parţialã).

Când se utilizeazã o misiune de Outplacement?

Desfiinţarea unei fabrici, al unui punct de lucru, a unei divizii determinã companiile sã se orienteze cãtre reorganizarea activitãţii. Aceste reorganizãri determinã restructurãri, de dimeniuni diferite, restructurãri ce reprezintã o condiţie sine qua non pentru eficientizarea activitãţii sau evitarea falimentului, mai ales în contextul unei crize economice.

De ce se apeleazã la o misiune de Outplacement?

Pentru angajaţi, restructurãrile reprezintã evenimente pline de încãrcãturã emoţionalã negativã, de nelinişte şi insecuritate. Pentru companii, acestea semnificã un important moment de decizie, în cadrul cãruia trebuie sã renunţe la angajaţi care au contribuit la dezvoltarea activitãţii şi imaginii lor pe piaţã.

Care sunt avantajele unei misiuni de Outplacement?

Consultanţii Complete Training considerã că cele mai importante avantaje ale unei misiuni de Outplacement sunt urmãtoarele:

  • Reducerea stresului angajaţilor;
  • Îmbunãtãţirea imaginii companiei care concediazã;
  • Diminuarea conflictelor de muncã;
  • Îmbunãtãţirea climatului de muncã în rândul angajaţilor rãmaşi.

Care sunt etapele unei misiuni de Outplacement?

Etapa 1

Diagnosticarea: realizarea unei analize SWOT, adicã a unei fişe de identitate cu privire la nivelul în carierã. Aceastã analizã vizeazã identificarea punctelor tari (strengths), punctelor slabe (weaknesses), oportunitãţilor (opportunities) şi ameninţãrilor (threats).

Etapa a 2-a

Formarea: reorientate profesionalã; alcãtuirea CV-ului, a scrisorii de intenţie şi a unui profil de personalitate; participarea la work-shopuri (de ex. work-shopul „Cum sã reuşim la un interviu”; susţinerea unor cursuri de formare).

Etapa a 3-a

Definirea obiectivelor şi realizarea planului de acţiune: identificarea şi ocuparea unui nou loc de muncã vs. implicarea într-o procedurã antreprenorialã.

Etapa a 4-a

Campanie de re-angajare/ auto-angajare.


Pentru a va abona la serviciul nostru de newsletter, folositi formularul de mai jos.
Cerere de oferta