Leadership

Leadership

OBIECTIVE:

 • delimitarea clară a noțiunilor de lider și manager, cu implicațiile aferente;
 • identificarea stilului propriu de conducere;
 • înțelegerea importanței inteligenței emoționale în cadrul activităților de conducere;
 • exersarea puterii de influențare la toate nivelurile;
 • realizarea unui plan propriu de dezvoltare a abilităților de lider.

TEME ABORDATE:

 • leadership vs management;
 • importanța comunicării;
 • inteligență emoțională în leadership;
 • rolul motivării în procesul de leadership;
 • dezvoltarea angajaților;
 • abordarea conflictelor.

TEHNICI FOLOSITE:

 • centrate pe formator: prelegerea, lista de control, metoda puzzle, simularea,
 • centrare pe grup: piramida, lucrul în grupe mici, brainstorming, acvariul, cubul.

Pentru a va abona la serviciul nostru de newsletter, folositi formularul de mai jos.
Cerere de oferta